Puinen Artun luonnonsuojelualueen kyltti, jonka ohi kolme kävelijää on kävelemässä.

Artun luonnonsuojelualue

Eeron polku -liikuntareitti johdattaa eteläisen Suomen ehkä yhdelle laajimmista yksityisistä luonnonsuojelualueista.

Artun luonnonsuojelualue on eteläisen Suomen ehkä yksi laajimmista (28 ha) yksityisistä luonnonsuojelualueista. Se sijaitsee Salon Kotaladon kylän Kuukalliolla, Lehmirannan lomakeskuksen kyljessä. Eläkeliitto ry:n omistama metsäalue on suojeltu METSO-ohjelman kautta loppuvuodesta 2020.

Eläkeliiton ja lomakeskuksen vastuullisuustyötä pitkällä tähtäimellä

Alueen maisemallisuus ja sopivuus virkistyskäyttöön on tiedetty jo pitkään. 2012 Kuukalliolle rakennettiin vuokramaalle valaistu 2,6 km mittainen liikuntareitti, Eeron polku, Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskuksen ja Kotaladon kyläyhdistyksen yhteisvoimin. Ykkösakseli rahoitti projektia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintalinjasta. Kun liikuntareittiä ympäröivä maa-alue tuli myyntiin 2015, Eläkeliitto osti sen turvatakseen lomakeskuksen lähiympäristön luontoarvot, maisemat ja matkailullisen käyttöarvon.

Pian ostopäätöksen jälkeen Kuukallion alueelle lähdettiin hakemaan virallista suojelustatusta, joka toteutui joulukuussa 2020.

Kallioalueita, lehtoa ja kylmävetistä puronvartta

METSO-suojelupäätöksessä Artun luonnonsuojelualueen todetaan olevan merkittävä geologisesti, biologisesti ja maisemallisesti. Kuukallio kuuluu Varikattilanmäki–Kuukallion valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioituun kallioaluekokonaisuuteen. Artun luonnonsuojelualueen maisemaa hallitsee laaja kallioalue ”käkkärämäntyineen” ja avokallioineen. Kuukalliolla tavataan jopa männynkääpää, joka vaatii kasvaakseen hitaasti kasvaneita, yli 100-vuotiaita mäntyjä.

Suojelualueen itäreunan jyrkänteisen kallioselänteen päältä ja liikuntareitin koilliskärjestä avautuu edustavat näkymät Perniönjokilaakson viljavan perinnemaiseman ylle. Kalliojyrkänne kohoaa yli 70 metriä ympäristöään korkeammalle.

Biologisesti runsasta elinympäristöä alueella edustaa mm. itäreunan kalliojyrkänteen alla sijaitseva edustava pähkinä‒tuomi–kuusilehto rehevine aluskasvillisuuksineen. Puustoon kuuluu myös metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää haapaa. Haavan kanssa elää symbioosissa jopa 800 lajiketta. Paikoin on myös runsaasti lahopuuta, pökkelöitä, sekä tuoreempaa että vanhempaa tuulenkaatoa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta eri lahoamisen vaiheissa olevia puita tarvitaan. Suomen 20 000 metsäeliölajista 4000–5000 tarvitsee elääkseen lahopuuta, jota ei talousmetsistä nykypäivänä löydy.

Lisäksi suojelualue sisältää luonnontilaisen kaltaisen puronvarren korpimaisen alueen, joka on kylmän ja hapekkaan veden ansiosta hyvä elinympäristö monelle uhanalaiselle eliölajille.

Eeron polku kuljettaa luonnonsuojelualueelle

Eeron polku -liikuntareitin ansiosta Artun luonnonsuojelualueelle pääsy ja metsäluonnon kokeminen on harvinaisen helppoa. Reitti ei ole korkeuserojensa ja pehmeän purupinnan vuoksi täysin esteetön, mutta kuitenkin pinnaltaan tasainen ja hyvin saavutettava. Liikuntareitti kulkee Kuukallion kallioalueen päällä. Lehtoalueelle tai puronvarren rämeikköön ei ole kuljettavia polkuja.

Suojelualueeseen voi jatkossa tutustua opasteiden avulla omatoimisesti. Alueella on kuitenkin noudatettava olemassa olevia rauhoitusmääräyksiä ja sääntöjä. Sen lisäksi Lehmirannan lomakeskus järjestää asiakkailleen opastettuja luontoretkiä Artun luonnonsuojelualueelle sekä sen vieressä sijaitsevalle Varikattilanmäen luonnonsuojelualueelle.