Thumbnail

Lehmirannan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Eläkeliitto ry, Lehmirannan lomakeskus

Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato (Salo)

lehmiranta@elakeliitto.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tanja Bergroth, puh. 040 727 5610
tanja.bergroth@elakeliitto.fi

 

Rekisterin nimi

Lehmirannan lomakeskuksen asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Lehmirannan lomakeskuksen asiakastietojen ylläpitämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, palveluiden ja tapahtumien tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tietoja tapahtumiin ilmoittautuneista ja asiakasryhmien vetäjinä toimineista henkilöistä. Rekisteri saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja taustayhteisö. Tapauskohtaisesti tiettyjä tapahtumia varten rekisteriin voidaan hetkellisesti sisällyttää asiakkaan suostumuksesta ja omasta ilmoituksesta esim. allergiatietoja tai kuljetusten kyytiinnousupysäkki.

 

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään henkilön omasta suostumuksesta esim. tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä, henkilökohtaisissa asiakastilanteissa messuilla tms., julkisista lähteistä, henkilön varatessa/ostaessa palvelun/palveluja Lehmirannan lomakeskuksesta sekä Eläkeliitto ry:n jäsenrekisteristä.

 

Tietojen luovutus

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtumien sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen hoitoon ja viestintään tarvittava aika. Tapahtumiin ilmoittautuneiden kohdalla tapahtuman ajan. Markkinointiluvan antaneiden tiedot säilytetään tulevien vastaavanlaisten tapahtumien kutsuja varten sekä Lehmirannan lomakeskuksen tarjousten, ajankohtaisten tiedotteiden ja tuotemarkkinoinnin lähettämistä varten. Vain tapahtumajärjestelyjä varten kerätyt tiedot, kuten esim. allergia- tai kuljetuspyynnöt, poistetaan rekisteristä heti tapahtuman jälkeen.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään yrityksen yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tiedot ovat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai pyytää tietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.